Sprawdź inne szkolenie

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Szkolenie okresowe BHP jest aktualizacją i ugruntowaniem wiedzy i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno - organizacyjnymi w zakresie BHP.

Szkolenia okresowe odbywają wszyscy pracownicy na różnych stanowiskach i szczeblach zarządzania, osoby kierujące pracownikami, w tym również pracodawcy oraz pracownicy służby BHP.

Pracownik w okularach ochronnych BHP podczas szkolenia BHP


Ważne informacje:

  • Termin ważności szkolenia okresowego wynosi:
    - na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych 1 rok,
    - robotniczych 3 lata,
    - pozostałych 5 lat.
  • Pierwsze szkolenie okresowe pracownik powinien przejść do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
  • Po ukończeniu szkolenia uczestnik odbywa egzamin sprawdzający wiedzę z przyswojonych podczas szkolenia wiadomości

Zobacz jak wygląda zaświadczenie

Zestaw zaświadczeń z szkoleń BHP

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
BHP i PPOŻ

Firma BHPlink widnieje na oficjalnej liście instytucji prowadzących działalność szkoleniową BHP i PPOŻ - (RIS).
Numer ewidencyjny BHPlink - 2.18/00021/2021

ZAPYTAJ O SZKOLENIE!

lub
wypełnij formularz a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe w celu ustalenia szczegółów

Sprawdź pozostałe szkolenia

Współpracują z nami

Góra